Мултипородна изложба на Български Киноложки Съюз


Български Киноложки Съюз проведе мултипородна изложба на 08.04.22 в г.Костинброд. Основен спонсор : храните Happy Dog.