German Shephard Dog Association

Ви кани на

Изложение на Германско Овчарско куче

Дата: Събитието ще се проведе на 24 Юни 2023г.

Място на събитието: Парк „ЕЗЕРО“ в гр. Бургас. 

Записване на тел: 0988 88 37 37

Линк за записване: ogok.eu 

Краен срок за записване 14.06.2023г.