Байкджоринг


На 25-26.03.2022 се проведе организирано събитие по байкджоринг. Главен спонсор – храните Happy Dog.