ЕКВИПУР- шевалоксин

ЕКВИПУР- шевалоксин       

Лечебна грижа за конете

Част от комплексното лечение и грижа за конското копито.

Приложение: След почистване на свода и стрелката на копитото, с помощта на апликатора, приложете гела както в централната,така и в двете латерални цепнатини. Задръжте така повдигнатото копито за известно време, докато активните агенти проникнат в дълбочина. Това третиране е приложимо и при мокри копита. За заздравяване на копитния рог, се препоръчва шевалоксин да се нанася два или три пъти седмично. Продуктът е ефикасен и след подрязване на копитата, когато конят е бил принуден да стои върху влажен под. При по-упорити проблеми, третирайте с шевалоксин всеки ден до пълното изчезване на лошата миризма и изсъхване на роговото вещество. Нетоксичен. Импрегниращ. Въздухопропусклив.

Допинг контрол: Според правилата за борба с допинга и лекарствата на „Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN)“, приложението на този продукт по време на състезание е позволено.