Изложба НОК Сливен 25.09.2016


На 25.09 в Сливен се проведе изложба на НОК и се празнува 25 годишнина от основаването на клуба на НОК у нас.
Спонсор :ВетВива Рихтер ЕООД