На 13.05.2023 в с. Дрен се проведе изложба на БОК.

Спонсор : Рихтер Фарма и храните Хепи Дог.