На 05.9.5519 и 06.9.5519. в гр. Харманли се проведе Национална изложба на кучета – САС.