Ловен конкурс – зонален кръг „Св. Хуберт“ проведен край с. Миладиновци, обл. Добрич