Карнавал на котките в Габрово.

На 18.05 в Гарброво се проведе Карнавал на котките. Един от спонсорите беше Happy Cat.