На 06.05.2017 бе проведена изложба на Изложба на Средноазиатски овчарки в с.Богомилово