Шевалоксин

Шевалоксин 2018-03-13T14:23:33+00:00

equipur_chevaloxinЧаст от комплексното лечение и грижа за конското копито.

Приложение: След почистване на свода и стрелката на копитото, с помощта на апликатора, приложете гела както в централната,така и в двете латерални цепнатини. Задръжте така повдигнатото копитото за известно време, докато активните агенти проникнат в дълбочина. Това третиране е приложимо и при мокри копита. За заздравяване на копитния рог, се препоръчва шевалоксин да се нанася два или три пъти седмично. Продуктът е ефикасен и след подрязване на копитата, когато конят е бил принуден да стои върху влажен под. При по-упорити проблеми, третирайте с шевалоксин всеки ден до пълното изчезване на лошата миризма и изсъхване на роговото вещество. Нетоксичен. Импрегниращ. Въздухопропусклив.